Lịch Khai Giảng

Thông báo tuyển sinh tháng 06, tháng 07 và tháng 08:

Nếu bạn đam mê với ngành Bếp, và đang có những ấp ủ dự định trong tương lai, hãy nhanh tay tìm hiểu và đăng ký khóa học phù hợp tại HNAAu. Hiện tại, Hướng Nghiệp Á Âu tuyển sinh thường xuyên các khóa học Bếp Trưởng, Bếp Bánh Âu, Bếp Bánh Việt, Bánh Kem, Bartender, Barista, Pha Chế Đặc Biệt…Xem thông tin chi tiết Lịch Tuyển Sinh của Hướng Nghiệp Á Âu bên dưới để chọn cho mình một khóa học tốt nhất, trong môi trường đào tạo chất lượng nhất với đội ngũ giảng viên, giáo trình, cơ sở vật chất và bằng cấp hàng đầu bạn nhé!

Lịch khai giảng tháng 06

Chi nhánh: Chu Văn An

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
 
08/06/2017
NBT01_K00532_CB
NBT01_K00533_CB
15 - 30/06/2017
NBT01_K00536_CB
NBT01_K00537_CB
05/06/2017
NBT01_K00511_NC
2
Lớp Cắt Tỉa
48
05 - 25/06/2017
NCT01_K00019
3
Lớp Bếp Âu
48
05 - 25/06/2017
NBA01_K00024
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
48
01 - 10/06/2017
NBV01_K00044_NC
10 - 20/06/2017
NBV01_K00047_NC
20 - 30/06/2017
NBV01_K00048_NC
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 25/06/2017
ANB01_K00024
6
Chuyên Đề
1
10/06/2017
Dê 9 món
1
Khai giảng thường xuyên
 
 
 
 
Điểm tâm chay
1
Menu món chay 1
1
Hủ tiếu mì
1
Mì vịt tiềm - mì gà quay
2
Món Hàn

 

Chi nhánh: Quận 10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
08/06/2017
NBT04_K00517_CB
01 - 10/06/2017
NBT04_K00529
10 - 20/06/2017
NBT04_K00539
20 - 30/06/2017
NBT04_K00543
2
Lớp Bếp Hoa
48
05 - 25/06/2017
NBH04_K00005

 

Chi nhánh: Quận 03

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/06/2017
NBT08_K00528
10 - 20/06/2017
NBT08_K00532
20 - 30/06/2017
NBT08_K00538
2
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 25/06/2017
NBN08_K00013

 

Chi nhánh: Tân Bình

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
08/06/2017
NBT06_K00530
08/06/2017
NBT06_K00534
20 - 30/06/2017
NBT06_K00535
1
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 15/06/2017
NBV06_K00035_NC
15 - 25/06/2017
NBV06_K00036_NC

Chi nhánh: Đà Nẵng

CHI NHÁNH LÊ VĂN HIẾN

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/06/2017
NBT03_K00077
15 - 30/06/2017
NBT03_K00079
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/06/2017
NAA03_K00045
15 - 30/06/2017
NAA03_K00047

 

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/06/2017
NBT10_K00074
15 - 30/06/2017
NBT10_K00076
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/06/2017
NAA10_K00050
15 - 30/06/2017
NAA10_K00052


Chi nhánh: Tây Nguyên

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 25/06/2017
NBV05_K00037

Lịch khai giảng tháng 06

Chi nhánh: Chu Văn An

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/07/2017
NBT01_K00542
10 - 20/07/2017
NBT01_K00547
20 - 30/07/2017
NBT01_K00548
2
Lớp Cắt Tỉa
48
05 - 25/07/2017
NCT01_K00020
3
Lớp Bếp Âu
48
05 - 25/07/2017
NBA01_K00025
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/07/2017
NBV01_K00049_NC
10 - 20/07/2017
NBV01_K00050_NC
20 - 30/07/2017
NBV01_K00053_NC
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 25/07/2017
ANB01_K00025

 

Chi nhánh: Quận 10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/07/2017
NBT04_K00544
10 - 20/07/2017
NBT04_K00549
20 - 30/07/2017
NBT04_K00554
2
Lớp Bếp Hoa
48
05 - 25/07/2017
NBH04_K00006

 

Chi nhánh: Quận 03

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/07/2017
NBT08_K00544
10 - 20/07/2017
NBT08_K00546
20 - 30/07/2017
NBT08_K00550
2
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 25/07/2017
NBN08_K00014

 

Chi nhánh: Tân Bình

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/07/2017
NBT06_K00540
10 - 20/07/2017
NBT06_K00541
20 - 30/07/2017
NBT06_K00545
1
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 15/07/2017
NBV06_K00040_NC
15 - 25/07/2017
NBV06_K00045_NC

 

Chi nhánh: Đà Nẵng

CHI NHÁNH LÊ VĂN HIẾN

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/07/2017
NBT03_K00081
15 - 30/07/2017
NBT03_K00083
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/07/2017
NAA03_K00049
15 - 30/07/2017
NAA03_K00051

 

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/07/2017
NBT10_K00078
15 - 30/07/2017
NBT10_K00080
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/07/2017
NAA10_K00054
15 - 30/07/2017
NAA10_K00056

 

Chi nhánh: Tây Nguyên

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt
72
01 - 25/06/2017
NBV05_K00038

Lịch khai giảng tháng 07

Chi nhánh: Chu Văn An

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/08/2017
NBT01_K00552
NBT01_K00553
10 - 20/08/2017
NBT01_K00557
NBT01_K00558
 
20 - 30/08/2017
NBT01_K00561
 
NBT01_K00562
2
Lớp Cắt Tỉa
48
05 - 25/08/2017
NCT01_K00021
3
Lớp Bếp Âu
48
05 - 25/08/2017
NBA01_K00026
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/08/2017
NBV01_K00053_NC
10 - 20/08/2017
NBV01_K00054_NC
20 - 30/08/2017
NBV01_K00055_NC
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 25/08/2017
ANB01_K00028

 

Chi nhánh: Quận 10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/08/2017
NBT04_K00559
10 - 20/08/2017
NBT04_K00565
20 - 30/08/2017
NBT04_K00566
2
Lớp Bếp Hoa
48
05 - 25/08/2017
NBH04_K00007

 

Chi nhánh: Quận 03

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/07/2017
NBT08_K00546
10 - 20/07/2017
NBT08_K00550
20 - 30/07/2017
NBT08_K00555
2
Lớp Bếp Nhật
48
01 - 15/07/2017
NBN08_K00015
15 - 25/07/2017
NBN08_K00016

Chi nhánh: Tân Bình

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/07/2017
NBT06_K00563
10 - 20/07/2017
NBT06_K00564
20 - 30/07/2017
NBT06_K00570
2
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 15/07/2017
NBV06_K00046_NC
15 - 25/07/2017
NBV06_K00051_NC

 

Chi nhánh: Đà Nẵng

CHI NHÁNH LÊ VĂN HIẾN

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/07/2017
NBT03_K00085
15 - 30/07/2017
NBT03_K00087
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/07/2017
NAA03_K00055
15 - 30/07/2017
NAA03_K00057

 

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/07/2017
NBT10_K00082
15 - 30/07/2017
NBT10_K00084
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/07/2017
NAA10_K00058
15 - 30/07/2017
NAA10_K00060

 

Chi nhánh: Tây Nguyên

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI

NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

LỚP
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt
72
01 - 25/07/2017
NBV05_K00039
Cùng chủ đề này Lịch Học - Lịch Thi »

Đăng Ký Để Được Tư Vấn Miễn Phí

Vui lòng nhập họ tên

Vui lòng nhập đúng số điện thoại

Nhập email đúng định dạng

Invalid Input

Vui lòng chọn thời gian đăng ký tư vấn

Invalid Input

Khóa học nấu ăn

banner khóa học nấu ăn

Đăng ký học


Liên hệ

 • 259B Hai Bà Trưng, P.6, Q.3
  Tel: (08) 3820 8788

 • 473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
  Tel: (08) 6290 5588

 • 145 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình

 • 94 Phan Xích Long, P.3, Q.Bình Thạnh
  (số cũ S54 – S55 Phan Xích Long, gần cuối đường Phan Xích Long giao với Vạn Kiếp)
  Tel: (08) 3517 2308

 • 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
  (Lầu 4 – Trung Tâm Thương Mại Nowzone)

 • 02 Khu biệt thự Chu Văn An, Đường số 1, P.26, Q.Bình Thạnh
  (từ Chu Văn An rẽ vào Đường số 2, 4, 8 hoặc 12 để đến Đường số 1)
  Tel: (08) 6290 9988 - (08) 6294 8320 - (08) 6294 8387

 • 286 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê
  Tel: (0236) 3739 988

 • 150 Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn
  Tel: (0236) 3953 988

 • 55 Trần Quang Khải, P.Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột

tổng đài tư vấn đào tạo bếp trưởng

Facebook

Bản Đồ